Try Our New BETA Version
GO
Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 23 of 23 (0.067 secs)
You searched for: (collection:dulemblem OR mediatype:dulemblem) AND -mediatype:collection AND firstTitle:S
[texts]... Symbolarvm epistolicarvm liber, in quo nonnulla ex antiqvitatis ivris civilis et historiae penv depromuntur & illustrantur, mvltaqve avctorvm loca emendantur & explicantur - Pignoria, Lorenzo, 1571-1631
Title vignette. Initials
Keywords: Latin letters
Downloads: 259
[texts]Sancti patris nostri Epiphanii episcopi Constantiae Cypri ad Physiologum, eiusdem in die festo palmarum sermo - Epiphanius, Saint, Bishop of Constantia in Cyprus, ca. 310-403
Greek title at head of title-page
Downloads: 100
[texts]Schola cordis siue aversi à deo cordis ac eumdem reductio, et instructio .. - Haeften, Benedictus van, 1588-1648

Downloads: 249
[texts]Schouwtoneel des menschelyken leevens, of, Lessen der wysheid : uytgedrukt in 103. fraaye konstplaaten, welker zinspeelingen uyt Horatius verzaamellt zyn - Le Clerc, Jean, 1657-1736
Landwehr, J. Emblem and fable books (1988)
Keywords: Horace; Emblem books, Dutch
Downloads: 290
[texts]Scola cordis. Sive aversi a deo cordis ad cumdem reductio, et instructio .. - Haeften, Benedictus van, 1588-1648
Title enclosed in decorative frame
Keywords: Emblems; Sacred Heart, Devotion to
Downloads: 241
[texts]Selectorum symbolorvm heroicorvm centvria gemina - Neugebauer, Salomon, 17th cent
Signatures: *⁸, **⁸, ***⁸, A-Z⁸, Aa⁴, Bb⁸, Cc⁴
Keywords: Devices (Heraldry); Heraldry; Emblems
Downloads: 187
[texts]Sicilia et Magna Graecia, sive, Historiae vrbivm et popvlorvm Graeciae ex antiqvis nomismatibvs liber primus[-secundus] (Volume c.1) - Goltzius, Hubert, 1526-1583
Engraved t.p
Keywords: Numismatics, Greek; Numismatics; Numismatics; Numismatics
Downloads: 170
[texts]Simolachri, historie, e figure de la morte. La medicina de l'anima [di Urbanus Rhegius] Il modo, e la via di consolar gl'infermi. Un sermone di San Cipriano, de la mortalità. Due orationi, l'una à Dio, e l'altra à Christo. Un sermone di D. Giovan Chrisostomo, che ci essorta à patienza. Aiuntovi de novo molte figure mai più stampate - John Chrysostom, Saint, d. 407
Signatures: A-O⁸
Downloads: 293
[texts]Sinryke fabulen, : verklaart en toegepast tot alderley zeede-lessen, dienstig om waargenoomen te werden in het menschelijke en burgerlijke leeven - Court, Pieter de la, 1618?-1685
Pref. and last p. signed: P.C.P
Keywords: Emblem books, Dutch; Emblems; Fables, Dutch
Downloads: 213
[texts]Solitvdo, sive vitae foeminarvm anachoritarvm - Leu, Thomas de
Engraved, illustrated t.p. and 19 engraved illus. with brief texts
Keywords: Leu, Thomas de, 1560-1612
Downloads: 58
[texts]Speculum imaginum veritatis occultæ : exhibens symbola, emblemata, hieroglyphica, ænigmata, omnitam materiæ, quam formæ varietate; exemplis simul, ac præceptis illustratum - Masen, Jakob, 1606-1681
Signatures: A * 2* 3* 4*⁴ ²A B-4A a-d e⁴
Keywords: Signs and symbols; Cryptography; Emblems
Downloads: 631
[texts]Spiegel van den Ouden en Nieuwen Tydt, : bestaande uyt spreekwoorden, ontleent van de voorige en jegenwoordige eeuwe, verlustiget door meenigte van sinnebeelden, met gedichten en prenten daar op passende. : Vermeerdert met groote meenigte van spreekwoorden, door geheel het werk, met byvoeginge van nieuwe platen eu gedichten : alles in de nederlandsche tale ten gerieve van de liefhebbers der zelver, (Volume c.1) - Cats, Jacob, 1577-1660
Includes Latin, Italian, French, German, Spanish, and English proverbs as well as Dutch
Keywords: Emblems; Proverbs; Emblem books, Dutch
Downloads: 299
[texts]Staat- en zedekundige zinneprenten, of, Leerzame fabelen : die van den Heere La Court speelswyze - Hoogstraten, Jan van, 1662-1756
Added t.-p., engr.: Sinryke fabulen
Keywords: Emblem books, Dutch; Fables, Dutch
Downloads: 141
[texts]Stichtelycke rymen, om te lesen ofte singhen. Onderscheyden in III deelen. Op nieuws over-sien en grootelijckx vermeerdert, oock de noten van druck-fauten ghecorrigeert, en verrijckt met vele copere figuren (Volume c.1) - Camphuysen, Dirk Rafaelszoon, 1586?-1627
Tunes included for deelen 1 and 2; deel 3, without tunes, has subtitle: Ghewillighe patientie, ofte: Lijdens remedie
Downloads: 118
[texts]Stichtelyke zinnebeelden gepast op deugden en ondeugden : in LVII tafereeelen vertoont - Houbraken, Arnold, 1660-1719
Title vignette; added t.-p., engr
Keywords: Emblems
Downloads: 94
[texts]Stichtelyke zinnebeelden, gepast op deugden en ondeugden - Houbraken, Arnold, 1660-1719
Engraved title vignette
Keywords: Emblems
Downloads: 82
[texts]Symbola heroica - Paradin, Claude, 16th cent
Original edition (Lyon, 1551) published under title: Dévises héroïques
Keywords: Emblems; Devices (Heraldry)
Downloads: 278
[texts]Symbola heroica - Pietrasanta, Silvestro, 1590-1647
Engraved t.-p
Keywords: Carafa family; Emblems
Downloads: 206
[texts]Symbolica aegyptiorvm sapientia (Volume v.1-2 c.1) - Caussin, Nicolas, 1583-1651
Vol. 2 has title: Polyhistor symbolicvs. Electrorum symbolorum, & parabolarum historicarum stromata, XII. libris complectens ..
Keywords: Egyptian language; Symbolism; Mythology, Egyptian
Downloads: 196
[texts]Symbolographia, sive De arte symbolica sermones septem (Volume c.1) - Bosch, Jacob
The plates are engraved by J.G. Wolfgang and Jacob Müllert
Keywords: Symbolism; Emblems
Downloads: 320
[texts]Symbolor & emblematum ... centuria una [-quarta] - Camerarius, Joachim, 1534-1598
Title varies
Downloads: 136
[texts]Symbolorum et emblematum ... centuria una [-quatuor] (Volume pt.1-3 c.1) - Camerarius, Joachim, 1534-1598
Edited by Ludovicus Camerarius
Downloads: 129
[texts]Symbolorvm et emblematvm ex re herbaria desvmtorvm centvria vna (Volume c.1) - Camerarius, Joachim, 1534-1598
Engr. t.p
Keywords: Plants; Emblems
Downloads: 68
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts

Terms of Use (31 Dec 2014)